Đây là một khóa học chuyên sâu về Python dành cho những đối tượng muốn học Python từ đầu để trở thành một Junior Python Developer.

Lộ trình và Học phí:

Lộ trình: 48 tuần
Học phí: 34 000 000 VND
Chỉ còn 23 800 000 VND (giảm 30%)
Chứng chỉ: Python Institute certificate
Bạn sẽ học gì?
  • What Python is, how it is positioned among other programming languages
  • The basic methods of formatting, inputting and outputting data by Python;
  • The concept of variables; the rules governing the building of expressions;
  • Boolean values; loops and how to control their behaviour;
  • The difference between logical and bitwise operations; the concept of lists and list processing; the idea of multi-dimensional arrays;
  • Defining and using of functions
  • Python modules
  • The fundamentals of OOP (Object Oriented Programming) and the way they are adopted in Python, showing the difference between OOP and the classical, procedural approach;
  • Python’s generators (the yield instruction) and closures (the lambda keyword); the means Python developers can use to process (create, read, and write) files.
  • Projects development in Python
Sau khóa học, bạn sẽ:
khởi đầu sự nghiệp phát triển Python của bạn, có kỹ năng lập trình thực tế thành thạo, làm việc trong các dự án và có porfolio ấn tượng, cũng như nhận được chứng chỉ quốc tế từ Viện Python
Nhận ngay tài liệu định hướng nghề nghiệp cho lĩnh vực IT!
Bạn muốn tìm hiểu về mức lương cho những vị trí khác nhau, cách để tìm được công việc đầu tiên và lời khuyên từ những chuyên gia hàng đầu - Xem qua tài liệu hướng dẫn miễn phí của chúng tôi!

Bằng việc nộp, tôi đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình
Chúng tôi có thể giúp bạn ra quyết định!
Nếu bạn có thắc mắc về hình thức hoặc chưa biết lựa chọn khóa học nào, hãy để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại để giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn.
Bằng việc nộp, tôi đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình
+84 38 898 5188
vietnam@itstep.org
Quản trị
+84 38 898 5188
vietnam@itstep.org
Phòng Học vụ
Địa chỉ
18Bis/18 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Mạng xã hội
Đăng ký một khóa học!
Chọn một khóa học và đăng ký!
Bằng việc nộp, tôi đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình